פתרון בעיות מורכבות

Complex Problem Solving
אינטראקציה מוצלחת בין פותר הבעיה לבין תביעות המשימה; כוללת יכולות קוגניטיביות, רגשיות, אישיות וחברתיות וידע של הפותר.

Matúš G. & Sarmány‑Schuller, I. (2020). It is not enough to be smart: On explaining the relation between intelligence and complex problem solving. Technology, Knowledge and Learning.