קנס מקוון

Digital Penalty
המחיר שמשלמים תלמידים מקבוצות מוחלשות על למידה מקוונת