קשב

Attention
היכולת להתמקד באופן מתמשך בגירוי מסוים או בפעילות מסוימת.

קשב. ויקיפדיה.