קשיים או אתגרים רגשיים

Emotional Difficulties or Emotional Challenges
מושג על המתייחס להפרעות מרובות בתחומים הרגשי וההתנהגותי.

דוגמאות לקשיים רגשיים בספרות: חרדה מצבית, פחדים, פוביות, דכאון, ADHD, ODD, הפרעות התנהגות, ספקטרום האוטיזם, הפרעות פסיכוטיות הפרעות אכילה ושימוש בחומרים מסוכנים כגון סמים. emotionaldisorders and substance and drug abuse.בלמידה מקוונת ארבעה אתגרים רגשיים-חברתיים מרכזיים :

  1.  שימור תחושת השייכות למסגרת החינוכית.
  2. שמירה על מעורבות ואפקטיביות בתהליך הלמידה וההוראה.
  3. שמירה על קשר בינאישי.
  4. התמודדות מתמשכת עם מתח ושחיקה. אתגרים אלה, באים לידי ביטוי במגוון של תופעות במרחב החינוכי ובכללן: תחושות של בדידות וזרות במרחב הלימודי המקוון שעלולות להוביל להתנתקות מהכיתה ומהלמידה המקוונת, בריונות ברשת שעלולה לפגוע בתחושת השייכות של תלמידים במרחב הלמידה המקוון, פגיעה באיכות האינטראקציות החברתיות ועלייה ברמות חרדה, מתח ודיכאון.

Poulou, M.S. Emotional and Behavioural Difficulties in Preschool. J Child Fam Stud 24, 225–236 (2015).