רווחה נפשית

Wellbeing
מצב שמחה ושביעות רצון המאופיין ברמות נמוכות של מצוקה, בריאות כללית מנטלית ופיזית ואיכות חיים טובות.

Well-being. APA Dictionary of Psychology. Retrieved on March 1, 2021