רפלקציה והערכה עצמית

Self- reflection and Self- assessment
טכניקת הוראה שבה המורה בוחן עצמו במהלך השיעור ולאחריו ובודק האם תלמידיו הבינו אותו, עד כמה השיעור קידם אותו ואת תלמידיו מבחינה מקצועית.

על המורים להטיל על התלמידים משימות הדורשות מהם לחשוב על עבודה שעשו, ולנסות להעריך אותה בעצמם על פי אמות מידה שהציב המורה או קבעה הכיתה. תהליך זה אינו מסתיים בהערכה עצמית, אלא דורש מהתלמידים לחפש דרך לשפר את עבודתם.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94