שינוי משמעותי

Modification
רמה זו מדגישה את השינוי הפדגוגי. לא מדובר עוד על הטכנולוגיה ככלי המייעל את פונקציונליות המשימות, אלא על טכנולוגיה המאפשרת שינוי ועיצוב מחדש של משימות ודרך הלמידה.

עת המשימה מפעיל שיקולי דעת רבים בעיצוב תהליך הלמידה. פיתוח משימות בהן מגדירים מחדש את הפדגוגיה – לא רק התלמיד חווה תהליך של חקר,גם המורה המפתח את המשימה מפעיל שיקולי דעת רבים בעיצוב תהליך הלמידה.