שיתופיות

Collaboration
תהליך בו שני אנשים, ארגונים או ישויוות או יותר עובדים/ות יחד על מנת להשלים משימה או להשיג מטרה.

Collaboration. wikipedia