שקיפות

Transparency
הדרישה מארגונים ציבוריים לנהל את ענייניהם בצורה גלויה לציבור

שקיפות. ויקיפדיה.