תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיים

Constructivist Learnig Processes
תהליכי למידה הרואים הלומד סוכן פעיל ברכישת ידע. בתהליכים אלה התלמיד בונה את הידע באמצעות גילוי מידע ושינויו, בחינת מידע חדש אל מול מידע קודם ובחינה מחודשת של כללים במצבים הכללים אינם ישימים עוד.

למידה קונסטרוקטיבית מדגישה את חלקו של התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית. הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע. תפקיד המורה: הצבת הילד במרכז, למידה בהקשר, המורה כסוכן לשינוי מושגי, כמנחה וכתומך בקהילת לומדים, משוב מיידי של המורה לפעולותיו של התלמיד. תפקיד התלמיד: אקטיביות, חשיבה יצירתית, בנייה עצמית של מטעני הידע האישיים בהתאם לידע קוגניטיבי קודם וההקשר שבו מתקיימת הפעילות – כתוצאה מכך המוח נבנה ומסתעף. תהליכי למידה קונסטרוקיביסטיים מדגישים את חלקו של הלומד בהבניית הידע, ומעודדים תהליכי למידה פעילה, במרכז, כגון למידה בדרך החקר(inquiry) או למידה מבוססת פרויקטים (Project-based learning – PBL).

פרקינס, ד. (תשס"א 1). פנים רבות לקונסטרקטיביזם. חינוך החשיבה 19, 143-148

Olusegun, B. S. (2015).Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 5(6), 66-70

Perkins. D. (1999). The Many Faces of Constructivism, in Educational Leadership, 57(3), 6-11.