תהליכי למידה קונסטרוקציוניסטיים

Constructionist Learnig Processes
תהליכי למידה בהם הידע משתנה מידע "שקט" או לטנטי לידע מפורש, כלומר - נוצר, ממוסד ומופץ, כאשר הלומדים באים באינראקציה עם אנשים אחרים ועם הסביבתם. בתהליך זה הלומדים אם חוקרים ידע באופן פעיל ומעניקים לידע משמעות תוך כדי שהלומדים עוברים חיברות אל הקונטסק בו הידע מצוי ומעובד.

מזמנים התנסות בבניית תוצרי למידה מוחשיים: במרחב הפיסי (למשל, רובוט) או הדיגיטלי (למשל, אנימציה).

Bo, C. (2018). Patterns of knowledge construction. Adult Education Quarterly, 68(2), 108–136.