תכנית מבוססת מחקר

Evidence Based Program
תוכנית (SEL) שהוכחה כיעילה להקניה ישירה של המיומנויות הנדרשות בהתאם למאפיינים הייחודיים של הקהילה