תמיכה הורית

Parental Support
תמיכה הורית משקפת את ההתנהגויות אותן מבצעים הורים כדי לעודד קשר חיובי בין הורים וילדים וכדי לספק תמיכה רגשית, אינסטרומנטלית, וחומרית. הורים תומכים יותר נוטים לההשקיע יותר זמן עם ילדיהם ומעניקים הרגשת קבלה ואהבה.

מושפעת באופן הדוק מההון התרבותי של הלומד ומשפחת