תמיכה וחום

Warmth and Support
על המורים ליצור סביבת למידה בטוחה ואכפתית שבה ירגישו התלמידים מוערכים ושייכים ויהיו חופשיים ליטול סיכונים ולשאול שאלות. על המורים לגלות התעניינות בתלמידים ובבעיות שלהם, והם יכולים לשתף אותם באנקדוטות אישיות.

על המורים ליצור סביבת למידה בטוחה ואכפתית שבה ירגישו התלמידים מוערכים ושייכים ויהיו חופשיים ליטול סיכונים ולשאול שאלות. על המורים לגלות התעניינות בתלמידים ובבעיות שלהם, והם יכולים לשתף אותם באנקדוטות אישיות.
את הקרבה והחום בלמידה המקוונת ניתן לקדם במגוון דרכים.

טיפוח למידה רגשית־חברתית במערכת החינוך (2020). יוזמה. אוחזר ב-14.7.2021 מ-http://education.academy.ac.il/SystemFiles/22-9-20%20SEL%20all.pdf